En bild på snödjupet i Tänndalen / Funäsfjällen

Snödjup Funäsdalen

Funäsdalen som ort är en av Sveriges snösäkraste orter. Det innebär dock inte att snödjupet är det högsta i Sverige, för det är det sällan. Däremot betyder det att Funäs nästan alltid, under vinterperioden, kan uppvisa ett snödjup värdigt att åka skidor, snöskoter, eller pulka på!

Mäta snödjup i Funäs

När man mäter snödjupet så måste man mäta under samma premisser för att kunna jämföra värden med andra orter och såklart med tidigare värden. Snödjupet skall enligt SMHI mätas morgon klockan 07 och på ett plant område som ej har drivsnö. Mätningen sker med linjal eller tumstock och noteras i centimeter. En bra mätning är genomsnittet av snödjupet på ett antal punkter med några meters avstånd.

Snödjup just nu

För uppdaterade snödjup i Funäsdalen, Tänndalen, Ramundberget och Tännäs rekommenderas ett besök på Funäsfjällen snömätning. Ytterligare en resurs för att få reda på snödjupet är SMHIs inrapportering över hela Sverige.

 Hur mycket snö krävs?

Hur mycket snö som krävs för att åka skidor beror på om det är längdskidåkning eller alpin skidåkning som avses. För att gå på tur/åka längdskidor behövs inte mer än ett par centimeter snö av rätt typ. För att åka skidor utförs behövs det dock så mycket snö så att snön kan pistas/prepareras av en pistmaskin. För att kunna pista med pistmaskin krävs åtminstone någon halvmeters snödjup.

För skoteråkning behövs det också ganska mycket snö för att inte skada underliggande mark och natur, vilket förstås är extra viktigt att tänka på när man kör på högfjäll och ömtålig natur.